بازدید ایدهبایگانی‌های ۱+۴ - بازدید ایده

برچسب: ۱+۴

کارشناس اندیشکده کارنگی: توافق جدید ایران و ۱+۴ به ادامه صادرات نفت ایران کمک می‌کند

وافق جدید ایران و ۱+۴ به ادامه صادرات نفت ایران کمک خواهد کرد و با توجه به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر، این موضوع می‌تواند یک امتیاز اضافی برای ایران…