بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های «۱۳ شمالی» توقیف شد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: «۱۳ شمالی» توقیف شد

«۱۳ شمالی» توقیف شد

«۱۳ شمالی» توقیف شد پخش مجموعه مسابقه «13 شمالی» که هر شنبه در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شد، تا رفع ابهامات وزارت ارشاد متوقف شده است. به نقل از رضا جاپلقی، تهیه کننده این سریال،…