بازدید ایدهبایگانی‌های «۱۳ شمالی» توقیف شد - بازدید ایده

برچسب: «۱۳ شمالی» توقیف شد

«۱۳ شمالی» توقیف شد

«۱۳ شمالی» توقیف شد پخش مجموعه مسابقه «13 شمالی» که هر شنبه در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شد، تا رفع ابهامات وزارت ارشاد متوقف شده است. به نقل از رضا جاپلقی، تهیه کننده این سریال،…