بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۱ سپتامبر | بازدید ایده

برچسب: ۱۱ سپتامبر

پخش دومین قسمت «عصر» با موضوع اسناد جدید ۱۱ سپتامبر

پخش دومین قسمت «عصر» با موضوع اسناد جدید ۱۱ سپتامبر به گزارش باشگاه خبرنگاران ، هفده سال از واقعه 11 سپتامبر و حمله به ساختمان‌های دو قلو می‌گذرد. 11 سپتامبر تبدیل به یکی از حساس‌ترین پروژه‌های امنیتی…

حقیقت‌یابان ۱۱ سپتامبر: حل این معما به نفع صهیونیست‌ها نیست

کریستوفر بولین، کوین برت و ریچارد گیج سه پژوهشگر آمریکایی هستند که با حضور در برنامه تلویزیونی «عصر»، تحلیل‌های جدیدی بر مبنای مدارک ۱۱ سپتامبر ارائه کردند. 17 سال از واقعه 11 سپتامبر و حمله…