بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۱۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان امداد خراسان جنوبی پرداخت شد | بازدید ایده

برچسب: ۱۱۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان امداد خراسان جنوبی پرداخت شد

۱۱۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان امداد خراسان جنوبی پرداخت شد

۱۱۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان امداد خراسان جنوبی پرداخت شد سیدرضا حسینی اظهار داشت: از ابتدای امسال 118 میلیارد و 590 میلیون ریال تسهیلات بابت 685 طرح اشتغالزایی به جامعه…

  • خانه
  • ۱۱۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان امداد خراسان جنوبی پرداخت شد