بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ۱۱۱ سال نوری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ۱۱۱ سال نوری

ستاره‌شناسان دومین ابَرزمین را در منظومه‌ای با فاصله‌ی ۱۱۱ سال نوری کشف کردند

ستاره‌شناسان دومین ابَرزمین را در منظومه‌ای با فاصله‌ی ۱۱۱ سال نوری کشف کردند جست‌وجوی سیارات خارج از منظومه‌ی شمسی منجر به کشف‌های جذابی شده است. جدای از سیاره‌هایی که نمونه‌های پرجرم‌تر همتایان خود در منظومه‌ی…