بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۰ میلیون برابر روشن‌تر | بازدید ایده

برچسب: ۱۰ میلیون برابر روشن‌تر

ناسا تپ‌اختری ۱۰ میلیون برابر روشن‌تر از خورشید کشف کرد

ناسا تپ‌اختری ۱۰ میلیون برابر روشن‌تر از خورشید کشف کرد با استفاده از آرایه‌ی تلسکوپ هسته‌ای فضایی NuSTAR، ناسا موفق به کشف اشعه‌های یک تپ‌اختر با انرژی برابر ۱۰ میلیون خورشید شد، این روشن‌ترین تپ‌اختری است که…

  • خانه
  • ۱۰ میلیون برابر روشن‌تر