بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۰ عکس برگزیده | بازدید ایده

برچسب: ۱۰ عکس برگزیده

بررسی ۱۰ عکس برگزیده تلسکوپ فضایی هابل

بررسی ۱۰ عکس برگزیده تلسکوپ فضایی هابل در کهکشان راه شیری بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد ستاره قرار دارند و در کهکشان‌های دیگر نیز مجموعاً در حدود ۱۰ تریلیون ستاره وجود دارند. باوجود این تعداد ستاره در…