بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۰ سال تا وقوع گرمای بیش از حد در زمین باقی مانده است | بازدید ایده

برچسب: ۱۰ سال تا وقوع گرمای بیش از حد در زمین باقی مانده است

۱۰ سال تا وقوع گرمای بیش از حد در زمین باقی مانده است

دانشمندان دنیا بر این باورند که تنها یک دهه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد و جلوگیری از تأثیرات مخرب تغییرات آب‌وهوا فرصت داریم و…

  • خانه
  • ۱۰ سال تا وقوع گرمای بیش از حد در زمین باقی مانده است