بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۰ سال اخیر | بازدید ایده

برچسب: ۱۰ سال اخیر

امشب مریخ را در نزدیک‌ترین فاصله ۱۰ سال اخیر از زمین تماشا کنید

امشب مریخ را در نزدیک‌ترین فاصله ۱۰ سال اخیر از زمین تماشا کنید سیاره مریخ در نزدیک‌ترین فاصله خود به زمین در یک‌دهه اخیر سیر می‌کند. مریخ را می‌توان در این شب‌ها، با چشم مسلح…