بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ۱۰ درصد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ۱۰ درصد

ناسا هزینه‌ی کلونی سازی در ماه را ۱۰ درصد برآوردهای اولیه می‌داند

ناسا هزینه‌ی کلونی سازی در ماه را ۱۰ درصد برآوردهای اولیه می‌داند تاکنون تنها ۱۲ نفر موفق شده‌اند تا قدم در ماه گذاشته و روی قمر زمین بایستند. آخرین باری که یک انسان موفق به…