بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ۱۰ حقیقت علمی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ۱۰ حقیقت علمی

۱۰ حقیقت علمی غیر قابل باور درباره سیاه‌چاله‌ها

۱۰ حقیقت علمی غیر قابل باور درباره سیاه‌چاله‌ها سیاه‌چاله‌ها تنها اجرام سماوی هستند که قادرند با نیروی گرانشی عظیم خود حتی نور را نیز به دام بیندازند. دانشمندان عقیده دارند هنگامی که عمر یک ستاره‌ی…