بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۰ تلسکوپ غول‌پیکر دنیا - بازدید ایده

برچسب: ۱۰ تلسکوپ غول‌پیکر دنیا

با ۱۰ تلسکوپ غول‌پیکر دنیا آشنا شوید

با ۱۰ تلسکوپ غول‌پیکر دنیا آشنا شوید دستگاه‌های عظیم که در ارتفاعات بلند و دور افتاده قرار گرفته‌اند، بعضی با آینه‌های بزرگ و برخی با دیش‌های دریافت امواج رادیویی پوشیده‌ شده‌اند و بعضا سطحی به…

  • خانه
  • ۱۰ تلسکوپ غول‌پیکر دنیا