بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۰۰ ساله | بازدید ایده

برچسب: ۱۰۰ ساله

شرکت خرده‌فروشی ۱۰۰ ساله آمریکا در آستانه ورشکستگی قرار گرفت

شرکت خرده فروشی سیرز آمریکا در روز دوشنبه با بستن ۱۴۲ فروشگاه دیگر رو به سوی ورشکستگی رفت. به نقل از رویترز، شرکت خرده فروشی سیرز آمریکا در روز دوشنبه با بستن 142 فروشگاه دیگر…