بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو | بازدید ایده

برچسب: ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو

وزیر نیرو: ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو در حال تهاتر است

وزیر نیرو گفت: تاکنون وزارت نیرو با استفاده از تبصره ۵ قانون بودجه توانسته ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق و آب را تهاتر و یا در حال انجام تهاتر قرار دهد. رضا اردکانیان…

  • خانه
  • ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو