بازدید ایدهبایگانی‌های یافت خواهد شد؟ | بازدید ایده

برچسب: یافت خواهد شد؟

DarkSide-50، آیا سرانجام ماده‌ی تاریک یافت خواهد شد؟

DarkSide-50، آیا سرانجام ماده‌ی تاریک یافت خواهد شد؟ همچون بوزون-هیگز ماده‌ی تاریک نیز یکی از چیزهایی است که دلایل کافی برای موجودیت آن وجود دارد ولی کشف آن به این سادگی‌ها نیست. گروهی از پژوهشگران…