بازدید ایدهبایگانی‌های گفتار | بازدید ایده

برچسب: گفتار

مغز چگونه به رمزگشایی از گفتار می پردازد

پی بردن به روند رمزگشایی گفتار می‌تواند به افراد معلول (مشابه استیون هاوکینگ) کمک کند تا دوباره قدرت تکلم را به دست بیاورند. افرادی مثل استیون هاوکینگ می‌توانند در مورد آنچه می‌خواهند به زبان بیاورند، فکر کنند…