بازدید ایدهبایگانی‌های گسیخته است | بازدید ایده

برچسب: گسیخته است

درخشان‌ ترین ابرنواختر کیهان، یک ستاره از هم گسیخته است

درخشان‌ ترین ابرنواختر کیهان، یک ستاره از هم گسیخته است سال گذشته، نور حاصل از یک انفجار بسیار شدید و درخشان در کهکشانی که در فاصله‌ی تقریبی ۳.۸ میلیارد سال نوری زمین قرار دارد، توسط…