بازدید ایدهبایگانی‌های گسترش مرزهای منظومه‌ی شمسی | بازدید ایده

برچسب: گسترش مرزهای منظومه‌ی شمسی

کشف سیاره‌ای جدید و گسترش مرزهای منظومه‌ی شمسی

کشف سیاره‌ای جدید و گسترش مرزهای منظومه‌ی شمسی دانشمندان در بنیاد علوم و رصدخانه‌ی جمینی گزارشی را منتشر کرده‌اند که در آن به اکتشاف یک عضو جدید از منظومه‌ی شمسی اشاره کرده‌اند. این سیاره‌ی کوتوله…

  • خانه
  • گسترش مرزهای منظومه‌ی شمسی