بازدید ایدهبایگانی‌های گسترده | بازدید ایده

برچسب: گسترده

نظریه یک پژوهشگر: سیاره‌ ایکس باعث انقراض‌ های گسترده روی زمین می‌شود

نظریه یک پژوهشگر: سیاره‌ ایکس باعث انقراض‌ های گسترده روی زمین می‌شود در حالی که هنوز روی اینکه آیا وجود سیاره‌ی نهم منظومه‌ی شمسی صحت دارد یا خیر بحث‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شود، فرضیه‌ی…