بازدید ایدهبایگانی‌های گزینش | بازدید ایده

برچسب: گزینش

توصیه ولایتی به مدیران استانی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید دانشجویانی متخصص، متدین، احیا کننده ارزش های انقلاب و اسلام را تربیت کند. علی اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد…