بازدید ایدهبایگانی‌های گزیده اشعار گروس عبدالملکیان منتشر شد | بازدید ایده

برچسب: گزیده اشعار گروس عبدالملکیان منتشر شد

گزیده اشعار گروس عبدالملکیان منتشر شد

گزیده اشعار گروس عبدالملکیان منتشر شد این کتاب با مقدمه‌اى مفصل آغاز مى‌شود که شامل گفت‌وگویى جامع پیرامون مسائل شعر امروز است. این گفت‌وگو را شهرام پارسامطلق، شاعر و روزنامه‌نگار با گروس عبدالملکیان انجام داده…

  • خانه
  • گزیده اشعار گروس عبدالملکیان منتشر شد