بازدید ایدهبایگانی‌های گزارش: کدام مقام صهیونیست گفته بود به احترام "موشک ایرانی" کلاه از سر بر می‌دارم؟ | بازدید ایده

برچسب: گزارش: کدام مقام صهیونیست گفته بود به احترام “موشک ایرانی” کلاه از سر بر می‌دارم؟

گزارش: کدام مقام صهیونیست گفته بود به احترام “موشک ایرانی” کلاه از سر بر می‌دارم؟

یوزی رابین مدیر اسبق برنامه موشکی رژیم صهیونیستی همان کسی است قدرت موشکی ایران را تحسین کرده و گفته که به احترام یکی از موشک‌های ایرانی کلاه از سر برمی‌دارم. گزارش: کدام مقام صهیونیست گفته…

  • خانه
  • گزارش: کدام مقام صهیونیست گفته بود به احترام “موشک ایرانی” کلاه از سر بر می‌دارم؟