بازدید ایدهبایگانی‌های گزارش نگران‌کننده‌ اخیر و برنامه برای جهان بدون دی اکسید کربن | بازدید ایده

برچسب: گزارش نگران‌کننده‌ اخیر و برنامه برای جهان بدون دی اکسید کربن

گزارش نگران‌کننده‌ اخیر و برنامه برای جهان بدون دی اکسید کربن

با  انتشار گزارشی قابل‌پیش‌بینی از سوی صاحب نظران مسائل تغییرات اقلیمی، بحث‌‌هایی تازه آغاز شده که مفهوم «بودجه‌‌ی کربنی» واقعا چه فایده‌ای دارد. مفهوم بودجه‌‌ی کربنی به میزان دی اکسید کربنی اشاره دارد که تا پیش…

  • خانه
  • گزارش نگران‌کننده‌ اخیر و برنامه برای جهان بدون دی اکسید کربن