بازدید ایدهبایگانی‌های گزارش جامع تغییرات اقلیمی باید کنترل متان را پوشش دهد | بازدید ایده

برچسب: گزارش جامع تغییرات اقلیمی باید کنترل متان را پوشش دهد

گزارش جامع تغییرات اقلیمی باید کنترل متان را پوشش دهد

ماه گذشته، ۱۳ شرکت از بزرگ‌ترین غول‌‌های نفت و گاز جهان (از جمله اکسون موبیل، بی پی و شل)، گرد هم آمدند تا تعهد تازه‌‌ای برای مهار یکی از قوی‌ترین گازهای گلخانه‌ای شکل گیرد. متان،…

  • خانه
  • گزارش جامع تغییرات اقلیمی باید کنترل متان را پوشش دهد