بازدید ایدهبایگانی‌های گزارشگر صدا و سیما | بازدید ایده

برچسب: گزارشگر صدا و سیما

گزارشگر صداوسیما: توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند

گزارشگر صداوسیما: توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند مهدی ضیایی گزارشگر تلویزیونی گفت: من در بطن درگیری منتظر تصویربردارمان بودم که پلاتو بگویم، یک دفعه با تجمع بازیکنان همراه شدیم و همه دویدند و…