بازدید ایدهبایگانی‌های گزارشگر صداوسیما: توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند | بازدید ایده

برچسب: گزارشگر صداوسیما: توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند

گزارشگر صداوسیما: توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند

گزارشگر صداوسیما: توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند مهدی ضیایی گزارشگر تلویزیونی گفت: من در بطن درگیری منتظر تصویربردارمان بودم که پلاتو بگویم، یک دفعه با تجمع بازیکنان همراه شدیم و همه دویدند و…

  • خانه
  • گزارشگر صداوسیما: توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند