بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های گروه های جهادی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: گروه های جهادی

ساخت مدارس توسط گروه های جهادی ۳۵درصد ارزان‌تر از قیمت پیمانکاران

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تاکید بر نقش گروه های جهادی در محرومیت زدایی، گفت: ساخت مدارس توسط این گروه ها ۳۵ درصد کمتر از قیمت پیمانکاران است. دکتر محمد مخبر رییس ستاد…