بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های گره نوسانات ارز بر احداث نیروگاه / اردکانیان به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: گره نوسانات ارز بر احداث نیروگاه / اردکانیان به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت

گره نوسانات ارز بر احداث نیروگاه / اردکانیان به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت

در خصوص گره ای که بر کار احداث نیروگاه ها از نوسانات ارزی ایجاد شده، وزیر نیرو نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشت. طبق اذعان مسئولان صنعت برق کشور، برای ساخت یک نیروگاه…

  • خانه
  • گره نوسانات ارز بر احداث نیروگاه / اردکانیان به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت