بازدید ایدهبایگانی‌های گرم و سوزان است؟ | بازدید ایده

برچسب: گرم و سوزان است؟

آیا سطح عطارد به اندازه‌‌ای که تصور می‌کنیم گرم و سوزان است؟

آیا سطح عطارد به اندازه‌‌ای که تصور می‌کنیم گرم و سوزان است؟ از میان تمام سیاره‌های منظومه‌ی شمسی، عطارد نزدیک‌ترین آن‌ها به خورشید است. از این‌رو ممکن این تصور ایجاد شود که عطارد گرم‌ترین سیاره‌ی…