بازدید ایدهبایگانی‌های گرم ترین ماه تابستان | بازدید ایده

برچسب: گرم ترین ماه تابستان

جهان در گرم‌ترین دهه‌ی خود در ۱۵۰ سال گذشته به سر می‌برد

جهان در گرم‌ترین دهه‌ی خود پیش‌بینی می‌شود که پنج سال آینده میانگین دمای جهانی افزایشی بیش از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد داشته باشد که باعث می‌شود به بیش‌ترین مقدار خود در ۱۵۰ سال گذشته برسد. بنابر…

  • خانه
  • گرم ترین ماه تابستان