بازدید ایدهبایگانی‌های گرد و غبار | بازدید ایده

برچسب: گرد و غبار

گرد و غبار ماه موجب تب یونجه در فضانوردان می‌شود

گرد و غبار ماه موجب تب یونجه در فضانوردان می‌شود آزمایش‌هایی که با استفاده از خاک شبیه‌سازی شده ماه، انجام شده است، نشان می‌دهد که خاک ماه برای سلول‌های ریه انسان و مغز موش سمی است.…