بازدید ایدهبایگانی‌های گردش جرمی | بازدید ایده

برچسب: گردش جرمی

کشف ستاره‌‌ای با گردش جرمی شبیه به ابرسازه‌ بیگانه در مدار آن

کشف ستاره‌‌ای با گردش جرمی شبیه به ابرسازه‌ بیگانه در مدار آن باز هم سوسوی عجیب یک ستاره‌‌ی دوردست در آسمان جنوبی، شک دانشمندان را برانگیخته است؛ ظاهراً ابری از مواد غیرمتعارف (یا شاید چیزی…