بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های گردش است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: گردش است

تصاویر شکار شده توسط کپلر از فراسیاره‌ای که به دور دوستاره در گردش است

تصاویر شکار شده توسط کپلر از فراسیاره‌ای که به دور دوستاره در گردش است تصویر بالا کپلر 1647 B را نشان می‌دهد که دارای طولانی‌ترین مدار در میان سیاره‌های ترانزیتی (انتقالی از یک حالت به حالت…