بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های گرانش ماه | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: گرانش ماه

گرانش ماه برای توضیح میزان جزر و مد اقیانوس‌ها ناکافی است

گرانش ماه برای توضیح میزان جزر و مد اقیانوس‌ها ناکافی است وقتی معلم‌های مدرسه در مورد جزر و مد توضیح می‌دهند، دلیل آن را گرانش ماه و اثر آن بر زمین و آب دریاها توصیف…