بازدید ایدهبایگانی‌های گرامی‌ می‌دارد | بازدید ایده

برچسب: گرامی‌ می‌دارد

ناسا یاد و خاطره فضانوردان کشته شده در ماموریت‌های فضایی را گرامی‌ می‌دارد

ناسا یاد و خاطره فضانوردان کشته شده در ماموریت‌های فضایی را گرامی‌ می‌دارد روز جمعه ناسا طی مراسم گرامی‌داشتی، یاد و خاطره فضانوردان کشته شده این سازمان را ارج نهاد. شنیده‌ها حاکی از این است که…