بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های گذشت | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: گذشت

مهم‌ترین رویدادهای فضایی جهان در سالی که گذشت

مهم‌ترین رویدادهای فضایی جهان در سالی که گذشت ا. پرواز در ارتفاع کم روی پلوتون اگر نگوییم بزرگ‌ترین دستاورد فضایی دهه‌ی اخیر، اما به راحتی می‌توانیم بگوییم که نزدیک شدن کاوشگر فضایی نیوهورایزونز به سیاره‌ی…