بازدید ایدهبایگانی‌های گذشتگان ما در مواجهه با تغییرات اقلیمی چه کردند؟ | بازدید ایده

برچسب: گذشتگان ما در مواجهه با تغییرات اقلیمی چه کردند؟

گذشتگان ما در مواجهه با تغییرات اقلیمی چه کردند؟

یک‌بار دیگر، شرایط به‌‌گونه‌‌ای رقم خورده است که بشریت از تاریخ، درس عبرت بگیرد. زمانی که اقلیم دگرگون شد، محصولات ویران شدند و قحطی زبانه کشید، مردم ساکن آسیای کهن به این اتفاقات واکنش نشان…

  • خانه
  • گذشتگان ما در مواجهه با تغییرات اقلیمی چه کردند؟