بازدید ایدهبایگانی‌های گالیلئو | بازدید ایده

برچسب: گالیلئو

برکسیت عرصه فضایی: جدل بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر گالیلئو

برکسیت عرصه فضایی: جدل بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر گالیلئو گفتگوهای برکسیت به فضا رسیده است، اتحادیه اروپا و بریتانیا در حال مذاکره در مورد حق دسترسی لندن به اطلاعات حساس امنیتی ماهواره چند میلیارد یوروی…