بازدید ایدهبایگانی‌های کیهانی | بازدید ایده

برچسب: کیهانی

احتمالاً زمین در یک پوچی بزرگ کیهانی قرار گرفته است

احتمالاً زمین در یک پوچی بزرگ کیهانی قرار گرفته است پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین-مدیسن به‌تازگی نشان داده‌اند که کهکشان راه شیری در ناحیه‌ای از جهان قرار گرفته که تقریباً خالی از هرگونه ماده است. با این…