بازدید ایدهبایگانی‌های کیش | بازدید ایده

برچسب: کیش

مدیر روابط عمومی جشنواره‌ی فیلم کوتاه کیش معرفی شد

مدیر روابط عمومی جشنواره‌ی فیلم کوتاه کیش معرفی شد «ابراهیم حصاری» دبیر سومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه "موج" کیش، «کاظم ملایی» را با توجه به تجارب و سابقه‌ی ارزشمند او در حوزه‌ی فیلم کوتاه، به…