بازدید ایدهبایگانی‌های کپسول های فضایی | بازدید ایده

برچسب: کپسول های فضایی

نگرانی ناسا از امنیت کپسول های فضایی اسپیس ایکس و بوئینگ

نگرانی ناسا از امنیت کپسول های فضایی اسپیس ایکس و بوئینگ ناسا دو سال قبل، قراردادی برای ساخت کپسول‌های فضایی جهت مسافرت‌های خدمه‌دار با دو شرکت اسپیس ایکس و بوئینگ امضا کرد. اما اکنون به‌نظر می‌رسد آنها هنوز نگران مسائل امنیتی…