بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کُلزا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کُلزا

۴۷۲ هزار تن کُلزا به ظرفیت تولید کشور اضافه شد

مدیرعامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر با بیان این که در پایان برنامه سه ساله این شرکت ۴۷۲ هزار تن به ظرفیت تولید کلزای کشور افزوده می شود، اظهار کرد: ناوگان مکانیزاسیون مزارع…