بازدید ایدهبایگانی‌های کوچک‌ترین پهپاد دنیا از شما عکس سلفی می‌گیرد | بازدید ایده

برچسب: کوچک‌ترین پهپاد دنیا از شما عکس سلفی می‌گیرد

کوچک‌ترین پهپاد دنیا از شما عکس سلفی می‌گیرد

پهپادها هر روز کوچک‌تر می‌شوند. همین چند وقت پیش پهپادی معرفی کردیم که در قاب موبایل جا می‌شود. حالا پهپاد جدیدتری معرفی شده که به عنوان کوچک‌ترین پهپاد دنیا که توانایی عکاسی هم دارد شناخته…

  • خانه
  • کوچک‌ترین پهپاد دنیا از شما عکس سلفی می‌گیرد