بازدید ایدهبایگانی‌های کوچر بیرکار، ریاضی‌دان ایرانی، برنده مدال فیلدز شد | بازدید ایده

برچسب: کوچر بیرکار، ریاضی‌دان ایرانی، برنده مدال فیلدز شد

کوچر بیرکار، ریاضی‌دان ایرانی، برنده مدال فیلدز شد

کوچر بیرکار، ریاضی‌دان کُرد ایرانی، پس از مریم میرزاخانی، به دومین ایرانی برنده‌ی مدال فیلدز بدل شد. امروز، در جریان مراسمی که در شهر ریودوژانیروی برزیل برگزار شد، به کوچر بیرکار، آلسیو فیگالی، پیتر شولز و آکشی ونکاتش، به‌دلیل خدمات…

  • خانه
  • کوچر بیرکار، ریاضی‌دان ایرانی، برنده مدال فیلدز شد