بازدید ایدهبایگانی‌های کوانتوم | بازدید ایده

برچسب: کوانتوم

آغازی بر دنیای کوانتوم: اتم و مدل‌های اتمی

شناخت اتم، سر آغاز شناخت مواد و اجزای سازنده در جهان است. برای شناخت جهان پهناورمان باید از کوچک‌ترین واحدها شروع کنیم. گفته می‌شود که انسان در قرن بیستم توانست قدرت اتم را تحت کنترل…

6 گام تا تکامل اینترنت کوانتومی

فیزیکدانان می‌‌گویند ممکن است شبکه‌‌های بسیار ایمن کوانتومی، حتی پیش از بلوغ کامل این تکنولوژی، فراگیر شوند. گروهی از فیزیکدانان پیش‌بینی می‌کنند که «اینترنت کوانتومی» در آینده می‌تواند حتی پیش از رسیدن به بلوغ تکنولوژیکی،…