بازدید ایدهبایگانی‌های کوانتومی | بازدید ایده

برچسب: کوانتومی

ساخت یک گهواره نیوتنی واقعی برای مطالعات فیزیک کوانتومی

ساخت یک گهواره نیوتنی واقعی برای مطالعات فیزیک کوانتومی برای درک پیچیده‌ترین علوم، باید ساده شروع کنید. مثلا استفاده از یک اسباب‌بازی روی میزی به‌منظور درک شگفتی‌های فیزیک کوانتومی، می‌تواند آغازگر این بینش باشد. اسباب‌بازی…