بازدید ایدهبایگانی‌های کهکشان | بازدید ایده

برچسب: کهکشان

جرم کهکشان راه شیری چقدر است؟

جرم کهکشان راه شیری چقدر است؟ گوئندولین ایدی فیزیکدانی است که زمینه‌ی مطالعاتی‌اش محاسبه‌ی جرم کل کهکشان است. قطعا وظیفه‌ی ایدی بسیار دشوار است، اما بر اساس آخرین تخمین‌های این دانشمند، ما در حال حاضر …

کهکشان‌ های بسیار بزرگ چگونه شگل گرفته‌اند؟

کهکشان‌ های بسیار بزرگ چگونه شگل گرفته‌اند؟ ستاره‌شناسان اخیرا توانسته‌اند تولد یکی از بزرگ‌ترین اجرام کیهانی را رصد کنند. موضوعی که باعث جلب توجه دانشمندان به پیدایش کهکشان Spiderweb شده، این است که نحوه‌ی تشکیل این شیء…

کهکشان راه شیری همچنان بزرگ می‌شود

کهکشان راه شیری همچنان بزرگ می‌شود کهکشان‌ها با گذشت زمان بزرگ‌تر می‌شوند. قدرت نیروی گرانش به اندازه‌ای است که باعث می‌شود کهکشان‌های کوچک‌تر، ستاره‌ها و ابرهای گازی به سمت کهکشان‌ها و ساختارهای بزرگ‌تر که در…