بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کهکشان میزبان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کهکشان میزبان

روش اندازه‌گیری وزن کهکشان، به‌ویژه کهکشان میزبان

روش اندازه‌گیری وزن کهکشان، به‌ویژه کهکشان میزبان محاسبه‌ی جرم کهکشان‌ها می‌تواند دانشمندان را یک قدم به پی بردن به ماهیت ماده‌ی تاریک نزدیک‌تر کند. شاید محاسبه‌ی جرم یک کهکشان به نظر پیچیده و مبهم برسد؛…