بازدید ایدهبایگانی‌های کهکشان مجازی | بازدید ایده

برچسب: کهکشان مجازی

با WikiGalaxy ویکی پدیا را همچون کهکشان مجازی مشاهده کنید

با WikiGalaxy ویکی پدیا را همچون کهکشان مجازی مشاهده کنید ویکی کهکشان در حقیقت تصویرسازی چگونگی مصرف اطلاعات توسط کاربران است که توسط یک دانشجوی مهندسی فرانسوی Owen Cornec طراحی شده است. در این پروژه،…