بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کهکشان راه شیری است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کهکشان راه شیری است

دانشمندان تأیید کردند: منشأ امواج رادیویی سریع بیرون از کهکشان راه شیری است

دانشمندان تأیید کردند: منشأ امواج رادیویی سریع بیرون از کهکشان راه شیری است حدود یک دهه است که دانشمندان سعی می‌کنند منشأ برخی از مرموزترین سیگنال‌های انفجاری موجود در عالم را که با نام امواج…